سورس مدیا (منبع رسانه) - srcm (source media)

سورس مدیا - SRCM (Source Media)

سورس مدیا

شرکت نرم افزاری سورس مدیا در خرداد 1399 با هدف ایجاد زیرساخت و آنلاین سازی کسب و کارها ایجاد شد. بنابراین به طور جدی به تمام زمینه های ممکن در این عرصه ورود پیدا کرده و با تمام توان برای بهبود شرایط کسب و کارها در کشور تلاش می کند.

 

سورس مدیا (منبع رسانه) - srcm (source media)

               تیم ما

 با تیم متخصص ما در ایجاد زیرساخت
و آنلاین سازی کسب و کارها آشنا شوید.

برای اینکه بتوانیم آن شرکتی باشیم که مشتریان ما می خواهند، گروهی متشکل
از اپراتورهای پرشور لازم است. با افراد پیشرو در سورس مدیا آشنا شوید آشنا شوید
Mohammad Amin Azadian محمد امین آزادیان - برنامه نویس و طراح رابط کاربری و تجربه کاربری

محمد امین آزادیان
موسس و مدیر عامل

Mohammad Amin Azadian محمد امین آزادیان - برنامه نویس و طراح رابط کاربری و تجربه کاربری

محمد امین آزادیان
موسس و مدیر عامل

Mohammad Amin Azadian محمد امین آزادیان - برنامه نویس و طراح رابط کاربری و تجربه کاربری

محمد امین آزادیان
موسس و مدیر عامل

Mohammad Amin Azadian محمد امین آزادیان - برنامه نویس و طراح رابط کاربری و تجربه کاربری

محمد امین آزادیان
موسس و مدیر عامل

Mohammad Amin Azadian محمد امین آزادیان - برنامه نویس و طراح رابط کاربری و تجربه کاربری

محمد امین آزادیان
موسس و مدیر عامل

Mohammad Amin Azadian محمد امین آزادیان - برنامه نویس و طراح رابط کاربری و تجربه کاربری

محمد امین آزادیان
موسس و مدیر عامل

مدیرعامل

Mohammad Amin Azadian محمد امین آزادیان - برنامه نویس و طراح رابط کاربری و تجربه کاربری